Tilmeld nyhedsbrev
PatientDoktor

Psoriasis

Psoriasis
Kronisk immun-inflammatorisk hudsygdom
 • T-lymfocytter i dermis er ansvarlige for vedligeholdelsen af udviklede psoriasis plaque.
 • Sværhedsgraden varierer stærkt fra patient til patient afhængig af bl.a. livsstilsfaktorer og af visse medikamenter.
Udvikling
 • Psoriasis arthrit udvikles hos 10 - 15% af psoriasis patienter, men erkendes ofte først, når der foreligger destruktive forandringer. Udvikling af psoriasis arthrit er ikke afhængig af sværhedsgraden af hudsygdommen.
 • Psoriasis spondylartropati kan være lige så svær som rheumatoid artrit.
 • Pustuløs psoriasis kan opstå ved pludseligt stop i behandling med steroider, specielt ved tabletbehandling.
Klinik og symptomer
 • Psoriasis klinik omfatter lokaliserede og generaliserede former med eller uden pustuløse manifestationer.
 • Negleforandringer kan være eneste manifestation ved psoriasis.
 • Kløe er ofte et dominerende symptom.
Nummulat og plaque psoriasis kan forveksles med vigtige differentialdiagnoser som Mb. Bowen, dLE, CTCL m.m.
 
Provokerende psoriasisfaktorer omfatter
 • Infektioner - specielt streptokokinfektioner
 • Alkohol
 • Stress
 • Medicin
    - Lithium
    - Klorokiner
    - Betablokkere
    - Angiotensin converting enzyme (ACE) - inhibitor
    - Prednisolon
Pt. information bør fokusere på:
Alle patienter med psoriasis bør informeres om den muligt forværrende effekt af alkohol og minimere forbruget.
 
Valg af behandling
 • Valget af behandling afhænger af en række faktorer herunder udbredelsen af sygdommen (PASI score), lokalisation og vurdering af livskvalitet.
 • Biologisk behandling af progredierende aktiv psoriasisgigt kan være første valg, hvis sygdomsudviklingen kræver dette
 • Patienten bør så vidt muligt være vurderet af både rheumatolog og dermatolog, og valg af behandling bør baseres på opdaterede guidelines fra de respektive selskaber.
  
Tilbage     Udskriv

SPONSOR: