Tilmeld nyhedsbrev
PatientDoktor

Psoriasis:

Psoriasis artrit

 
 
Seronegativ artrit hos patienter med psoriasis. 
Forekomsten varierer i forskellige opgørelser, men optræder i nogle materialer i op til 20 (30) % af psoriasispatienter. Klassifikationsmæssigt er der tale om en spondylartropati, der i en del tilfælde kan være lige så svær som rheumatoid artrit. Førstegradsslægtninge til patienter med psoriasisgigt har 50 gange forhøjet risiko for udvikling af sygdommen i forhold til gennemsnitsbefolkningen.
 
Det er endnu uafklaret, om der foruden den genetiske disposition til psoriasis er en særlig genetisk disposition til artrit.
Typisk forudgår psoriasis sygdommen i huden artrit komponenten med 10 år, 85% før, 10% samtidigt og kun 5% efter.
Udvikling af PsA er ikke afhængig af sværhedsgraden af hudsygdommen.
 
Symptomer og kliniske fund:
 • stivhed, smerter, hævelse og ømhed omkring led
 • nedsat bevægelsesfrihed
 • natlige rygsmerter, morgenstivhed og træthed
 • negleforandringer
 • steril øjenbetændelse med rødme og smerte
 • karakteristiske billeddiagnostiske forandringer (enthesopati)
Der er ikke sikre laboratoriefund ved psoriasis artrit, men ofte sænkningsforhøjelse.
Definitionsmæssigt er IgM reumafaktor testen og den nyere analyse af antistoffer med citrullineret filaggrin (anti-CCP antistof test) negative.
Halvdelen af patienter med psoriasis artrit har knogleforandringer, når diagnosen konstateres.
Ved mistanke om psoriasis artrit anbefales reumatologisk vurdering.
 
Klinisk skelnes imellem:
 • Type I - Klassisk involvering af distale interphalangealled (5% of patienterne)
 • Type II - Arthritis mutilans (meget sjælden)
 • Type III - Symmetrisk polyartrit
 • Type IV - Asymmetrisk oligoarthritis (den mest almindelige type, optræder hos ca. 70% af patienterne)
 • Type V - Aksial artrit med spondylitis eller sakroiliitis
 

Livskvalitet

 • På en scala fra 1-5, i hvor høj grad synes du, at din psoriasis har en negativ indvirkning på din livskvalitet? Hvor 1 er ingen indvirkning og 5 er meget stor indvirkning.

  1
  2
  3
  4
  5

SPONSOR: