Hjemmesiden har ikke været opdateret siden 2014 og er ikke under opdatering. For at siden fungerer, er det nødvendigt med cookies. De bruges alene til statistik. Når du klikker dig videre på hjemmesiden, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Tilmeld nyhedsbrev
PatientDoktor

Medikamentelle hudreaktioner:

Kliniske reaktionstyper

Indtagelse af medikamina er en hyppig årsag til udslæt. Der vil typisk være en tidsmæssig sammenhæng således at en reaktion på et givet medikament vil optræde dage eller få uger efter opstart af behandlingen. Ældre vil hyppigere end yngre få denne type bivirkninger, ligesom samtidig indtagelse af flere medikamenter øger risikoen.
 
Tilgrundliggende sygdom kan ligeledes disponere. Eksempelvis har HIV smittede større risiko for at få udslæt efter indtagelse af medicin end ikke HIV smittede. Det samme gælder individer med mononucleose og formentlig andre virus infektioner, som hyppigere får udslæt ved indtagelse af penicillin.
 
Nedenfor er nogle af den lange række af medicinudslæt grupperet efter deres sværhedsgrad i lav-risiko reaktioner, intermediære reaktioner og høj-risiko reaktioner.
 
Lavrisiko reaktioner
Intermediære reaktioner
Højrisiko reaktioner
 • Eksantemer
 • Eksematøs reaktion
 • Fixed medikamentel reaktion
 • Fototoksisk reaktion
 • Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP)
 • Erythema multiforme majus (Stevens-Johnson syndrom)
 • DRESS/hypersensitivitets syndrom
 • Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 
Hyppigste kliniske reaktionstyper
 
Nedenfor er anført hyppigheden af nogle af de omtalte hudmanifestationer hvoraf det fremgår at de fleste reaktioner er makulo-papuløse udslæt (eksantemer) eller urticarielle.
 • Eksantem (90%)
 • Urticaria (5%)
 • Specielle eksantemer (2%)
 • Vaskulitis (1%)
 • Acneiform reaktion (0,5%)
 • Fixed medikamentel reaktion (0,5%)
 • Erythema multiforme (0,5%)
 • Fototoksisk reaktion (0,5%)
 
Prævalensen af hudreaktioner med penicillin, sulfa og NSAID
 
I en opgørelse fra en hospitalsafdeling har man estimeret hyppigheden af udslæt efter indtagelse af 3 hyppigt anvendte medikamenter (penicillin, sulfa og NSAID, se nedenstående tabel).
 
Reaktion
Penicillin
Sulfa
NSAID
Eksantem
4 %
2 %
0,25 %
Urticaria
0,2 %
0,1 %
0,1 %
Vaskulitis
0,04 %
0,1 %
0,01 %
 

Kliniske reaktionstyper
 
Hypppigste årsager
 

   

Penicilliner, Sulfonamider, Salicylater, NSAID, Allopurinol, Antiepileptika, ACE-hæmmer, Thiazider
 

   

Penicilliner, Makrolider, Carbamezepin
 

   

Disulfiram, Aminoglycosider, Thiazider, Røntgenkontrast. Betablokkere, Phenytoin, Terbinafin, Propylthiouracil
 
 

     

Morfika, Penicillin, NSAID, Salicylater, Sulfonamider, Røntgenkontrast
Sulfonamider, Anti-epileptika, Allopurinol, Azathioprin, Dapson

   

Acetylsalicylsyre, Allopurinol, Antiepileptika, NSAID, Penicillin, Furosemid, Sulfonamider
 

   

Barbiturater, Paracetamol, Sulfonamider, Tetracyklin, NSAID
 

   

Tetracyklin, Psoralener, NSAID, Diuretika, Antimalariamidler, Tricycliske antidepressiva
 

   

P-piller, Sulfonamider
 
 

     

Allopurinol, NSAID, Penicillin, Antiepileptika, Sulfonamider
 

       

Diuretika, Tetracyklin, NSAID
 

   

Kortikosteroider, Androgener, P-piller, Anti-epileptika, Lithium
 

   

Klorokin/hydroxyklorokin, Lithium, Betablokkere, Captopril (og andre ACE-inhibitorer)
 

   

Griseofulvin, Isoniazid, Hydralazin, Prokainamid
  
 

     

Lamotrigin, Terbinafin, Carbamazepin, Ranitidin, Antibiotika, Diltiazem, Allopurinol, Barbiturater
 
 

     

Cytostatika, AK-beh., Thyreostatika,
P-piller, Androgener, Anti-epileptika, Retinoider
  
 
      
   
Cyclosporin, Phenytoin, Tamoxifen, Prednisolon, Androgener, Penicillamin
  
 

 

Cytostatika, Diuretika
 

   

Amiodaron

   

Analgetika (morfin, methadon, pethidin, kodein, dextropropoxifen, barbiturater)
Lipidsænkende midler (simvastatin, pravastatin, lovastatin, clofibrat)


Eksantematøse reaktioner

Makulo-papuløst eksantem
Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP)
Eksematøs medikamentel reaktion
Lichenoid medikamentel reaktion (Lichen ruber)
Urticaria
Angioødem
Erythrodermi (hypersensitivitets syndrom)
Erythema multiforme
Toksisk epidermal nekrolyse
Fixed medikamentel erytem (fixed drug eruption)
Fototoksisk medikamentel reaktion
Vaskulitis
Erythema nodosum (knuderosen)
Bulløse medikamentelle reaktioner
Lineær IgA dermatose
Acneiform reaktion
Steroid rosacea
Psoriasis
Lupus erythematosus subacuta
Mb Sweet (akut neutrofil febril dermatose)
Defluvium capillorum ("hårtab")
Hypertrikose (abnorm øget behåring)
Cytostatika-udløst akral erytem
Negleforandringer
Pigmentforstyrrelser
Pruritus (universel hudkløe)

SPONSOR: