Hjemmesiden har ikke været opdateret siden 2014 og er ikke under opdatering. For at siden fungerer, er det nødvendigt med cookies. De bruges alene til statistik. Når du klikker dig videre på hjemmesiden, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Tilmeld nyhedsbrev
PatientDoktor

Psoriasis:

Behandling

 
 
 
 
Valget af behandling afhænger af en række faktorer herunder udbredelsen af sygdommen, lokalisation og vurdering af livskvalitet.
 
Udbredelse
PASI-score og Body Surface Area (BSA) er to metoder til en objektiv vurdering af sværhedsgraden.
 
 
PASI score
BSA
Mild
< 7
< 5 %
Moderat
7 - 12
2 - 20 %
Svær
> 12
> 10 %
 
Se også det interaktive skema til udregning af PASI-score.
 
Lokalisation
Psoriasis lokaliseret på synlige steder på kroppen kan medføre, at patienten føler sig flov, socialt hæmmet og isolerer sig fra sine omgivelser.
 
Livskvalitet
 • Personer med psoriasis har en stærk forringet livskvalitet - lige så forringet som fx gigtpatienter.  
 • Lavt selvværd og social isolation kan føre til nedtrykthed eller direkte depression.
Retningslinjer for behandling af PsA
 • Patienten bør så vidt muligt være vurderet af både rheumatolog og dermatolog.
 • Behandling af progredierende aktiv psoriasisgigt vil i næsten alle tilfælde være en systemisk behandling, der varetages af rheumatolog eller dermatolog - evt. tværfagligt.
 • Valg af behandling bør baseres på opdaterede guidelines fra de respektive selskaber.
 
 
Behandlingstrin
 
Lokalbehandlingen bør tilrettes afhængig af udbredelse og fordeling af hudforandringerne.
 
1. trin: Vurder udbredelsen af patientens psoriasis.
2. trin: Husk at undersøge/udspørge patienten om psoriasis i øregange og invers psoriasis - herunder genitale forandringer.
3. trin: Lad valget af behandling afhænge af en række faktorer herunder udbredelsen af sygdommen (PASI-score), lokalisation og vurdering af livskvalitet.
 
Hvornår skal der henvises til speciallæge?
 • Hvis lokal behandling ikke har tilstrækkelig effekt, eller hvis der skønnes at være kraftig progression i sygdommen, henvises til behandling hos speciallæge.
 • Ved tegn på ledmanifestationer bør der henvises til reumatologisk/dermatologisk vurdering.
Behandling af børn
 
Generelt følger behandlingen af børn samme principper som behandlingen af voksne.
 
Flertallet af tilfælde er milde og kan kontrolleres med lokal behandling. En mindre gruppe præsenterer sig med svær psoriasis, der kræver systemisk behandling. Som hos voksne baserer dette valg sig på sygdomsprogressionen, morfologien, fordelingen og tilstedeværelsen af evt. co-morbiditet som psoriais artropati.
 
Man bør gøre sig særlige overvejelser vedrørende den individuelle oplevelse af sygdommen (livskvalitet) og accept af behandlingen hos både barnet og forældrene - samt om administration af behandlingen, risiko for bivirkninger (afvejet i forhold til det forventede behandlingsresultat) og omkostninger.
 
Compliance
 • Instruer patienten i fjernelse af skæl med olie. Arbejdet med at fjerne skæl både fra kroppen og fra omgivelserne kan være meget tidskrævende.
 • Gør patienten opmærksom på, at hudpleje ikke kan erstatte aktive lokalbehandlingsmidler, men kan supplere behandlingen.
 • Sørg for at patienten har forstået, at aktive behandlinger appliceres først - efter 20 minutter kan der suppleres med fugtighedscremer.
Eventuelt forværrende faktorer
 
En række faktorer kan forværre psoriasis eller få den til at skifte karakter.
 • Skader på huden (Köbner fænomen)
 • Infektioner (især halsbetændelse)
 • Medicin 
  Medicin kan bl.a. være angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitor, betablokkere (propranolol, atenolol mv.), klorokin og lithium. I nogle tilfælde udvikles psoriasis først efter flere måneders behandling med medicinen. 
  En hyppigt overset årsag til forværring er pludselig afbrydelse af behandling med binyrebarkhormon måske givet for konkurrerende sygdom. Dette gælder især for tabletbehandling med binyrebarkhormon (Prednisolon). Derfor skal man undgå denne behandling hos personer med psoriasis.
 • Psykisk stress
  Mange mennesker føler, at stress kan forværre senere udbrud af psoriasis, men en sammenhæng kan være svær at påvise.
 • Kost 
  Der er en del rapporter om effekt af kostændring. Specielt faste perioder, lavenergi diæter og vegetariske diæter har i nogle studier vist at kunne gavne psoriasis. Ligeledes har diæter rige på n-3 polyumættede fedtsyrer og umættede fede syre fra fiskeolie vist sig gavnlige. Fælles for disse diæter er, at de ændrer fedtsyre metabolismen og influerer på eicosanoid balancen, som dæmper de inflammatoriske processer.
  Glutenfri diæt har tilsyneladende haft gavnlig virkning hos enkelte patienter med endomysie antistoffer. Det er således svært at give retningslinjer for kostråd, men hos nogle psoriasispatienter har der været en positiv effekt, hvis de skærer ned på brugen af animalske fedtstoffer og samtidig spiser mere frugt og grønt samt fede fisk som fx makrel, laks og sild.
 • Alkohol
  Alle patienter med psoriasis bør informeres om den muligt forværrende effekt af alkohol og minimere forbruget. Patienter med afhængighed bør naturligvis tilbydes afvænning.

 


 

 

Livskvalitet

 • På en scala fra 1-5, i hvor høj grad synes du, at din psoriasis har en negativ indvirkning på din livskvalitet? Hvor 1 er ingen indvirkning og 5 er meget stor indvirkning.

  1
  2
  3
  4
  5

SPONSOR: